Project Description

SERVEIS PER A INSTITUCIONS PÚBLIQUES
SERVEIS PER A EMPRESES

Serveis per a institucions públiques

Posem a disposició de les diferents entitats públiques, un equip de professionals qualificats per la planificació, direcció i gestió de programes educatius per a diferents col·lectius (escolar, familiar i associacions).

Desenvolupem projectes de dinamització turística, especialment aquells relacionats amb fer valdre els recursos de la naturalesa i mediambientals.

Dissenyem i gestionem programes culturals i d’oci/temps lliure.

DINAMITZACIÓ

TURÍSTICA

Sol·licitar més informació

AJUNTAMENTS QUE HAN CONFIAT EN NOSALTRES

ASSESSORAMET

MEDIAMBIENTAL

Sol·licitar més informació

AJUNTAMENTS QUE HAN CONFIAT EN NOSALTRES:

ANIMACIÓ

SOCIOCULTURAL

Sol·licitar més informació

AJUNTAMENTS QUE HAN CONFIAT EN NOSALTRES

ANIMACIÓ D’OCI

I TEMPS LLIURE

Sol·licitar més informació

AJUNTAMENTS QUE HAN CONFIAT EN NOSALTRES

CARPETA DE RECURSOS I SERVEIS PER A ENTITATS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

DESCARREGAR

Serveis per a empreses

Contem amb un equip de professionals qualificats per a la planificació, direcció i gestió de programes formatius i/o d’oci-temps lliure per a empreses.

Abordem projectes viculats d’estrategies RSC de les empreses compromeses amb el medi ambient i el benestar social.

Loading...

ESDEVENIMENTS

D’EMPRESES

Sol·licitar més informació

EMPRESES QUE HAN CONFIAT EN NOSALTRES

ESPAI DE

FORMACIÓ

Sol·licitar més informació

EMPRESES QUE HAN CONFIAT EN NOSASTRES

ASSESSORAMENT EN

ESTRATÈGIES DE RSE

Sol·licitar més informació

Assessorem i desenvolupem programes formatius, de caràcter social o lúdic que servisquen per a posar en marxa les estratègies RSC de la companyia en les àrees de Naturalesa-Medi Ambient, Benestar Social, i Oci – Temps Lliure. Confiem en l’ètica empresarial com a motor del canvi, baix aquests criteris hem organitzat: Campanyes de formació i sensibilització mediambiental, programes de conciliació basats en projectes d’oci/temps lliure. Activitats socials per a treballadors (excursions, viatges i jornades de convivència…)

EMPRESES QUE HAN CONFIAT EN NOSALTRES